Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thông tư số 49/2015/TT-BTC

Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định

Thông tư số 42/2015/TT-BTC - Phần I

Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Phần I - Hướng dẫn chung

Thông tư số 42/2015/TT-BTC - Phần II - Chương I

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Chương I - Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 42/2015/TT-BTC - Phần II - Chương II

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Chương II - Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 42/2015/TT-BTC - Phần II - Chương III

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Chương III - Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa

Thông tư số 42/2015/TT-BTC - Phần II - Chương IV

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Chương IV - Thủ tục hải quan đối tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh

Thông tư số 42/2015/TT-BTC - Phần III

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Phần III - Tổ chức thực hiện

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương II - Mục 1

Chương II - Thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục 1 - Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương II - Mục 2

Chương II - Thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục 2 - Khai hải quan

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương II - Mục 3

Chương II - Thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục 3 - Kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa; đưa hàng về bảo quản, giải phóng hàng, thông quan hàng hóa

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương II - Mục 4

Chương II - Thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục 4 - Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương II - Mục 5

Chương II - Thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục 5 - Quy định về nộp thuế, lệ phí

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương II - Mục 6

Chương II - Thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mục 6 - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương III - Mục 1

Chương III - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Mục 1 - Quy định chung

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương III - Mục 2

Chương III - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Mục 2 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương III - Mục 3

Chương III - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Mục 3 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương III - Mục 4

Chương III - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Mục 4 - Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương III - Mục 5

Chương III - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Mục 5 - Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương IV - Mục 1

Chương IV - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hình xuất nhập khẩu. Mục 1 - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Chương IV - Mục 2

Chương IV - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hình xuất nhập khẩu. Mục 2 - Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các loại hình khác

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật